Tak Kenal Maka Tak Sayang!

Amora Cardia

Hai...!

Pepatah mengatakan "tak kenal maka tak sayang",

Membagikan